Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 6

Blåmesens aktionsforskning ht-19/vt-20

Aleskogens förskola, Halmstad · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

Nedan beskrivs vårt arbete i barngruppen under höst- och vårterminen. Vi kommer att fokusera på Bamse och hans vänner

Kartläggning av verksamheten

Hur vi kommit fram till vad vi ska arbeta med

 Vi började terminen med att observera och kartlägga vad barnen egentligen är intresserad av, vi upptäckte att många av barnen pratar om, har kläder med och sjunger gärna om Bamse och hans vänner.

Motorik: figurerna är Lille Skutt och Skalman där aktionerna kommer utgå ifrån yoga, avslappning och olika motoriska övningar som utvecklar barnens grov- och finmotorik

Hälsa: figur Farmor, vikten av att värna om sin hälsa och tänka på vad man äter, samt att vi utgår från ett hållbarhetsperspektiv där vi försöker minska matsvinn och värna om miljön.

Välbefinnande: figur Bamse: för att knyta ihop med våra tidigare aktioner under föregående år, kommer vi att fortsätta arbeta vidare med samarbetsövningar

Syfte

Vilket är vårt syfte med arbetet, vilka förmågor och förändrade kunnande vi vill att barnen ska utveckla.

 Syftet är att genom de tre olika fokusområden skapa undervisningssituationer som kan ge förutsättningar för barnen att stärka sin motorik men även skapa ett intresse hos barnen kring hälsa och välbefinnande.

Läroplansmål

Vilka mål i läroplanen för förskolan utgår vi ifrån i arbetet med barngruppen

Figurmål: 

Motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande

Bakgrundsmål:

Vårt fokusområde är motorik eftersom forskning visar att fysisk aktivitet, rörelse och motorik påverkar barns inlärning positivt.

 

Aktionsfråga

Frågeställningen vi kommer utgå ifrån i barngruppen när vi genomför våra aktioner

Hur kan implementering av motoriska övningar, vidareutveckla barnens koordinationsförmågan och kroppsuppfattning?


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback