Skolbanken Logo
Skolbanken

Stenröseskolan Tvärgrupp Spring och Lek19-20

Stenröseskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Eleverna ska få röra sig utifrån sin förmåga och känna hur kroppen arbetar.

Syfte och kunskap

Aktiviteten ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om sambanden mellan rörelse, hälsa och livsstil. 

 

 

 

Centralt innehåll

Se kopplingar till läroplanen nedan.

Arbetssätt

Eleverna kommer att få delta i lekar som höjer pulsen. Varje lektion innehåller en uppvärmningslek, 2-3 pulshöjande lekar och avslutningsvis en avslappningsdans.

Mellan varje aktivitet känner vi efter hur det känns i kroppen. Dunkar hjärtat? År vi varma?

Bedömning

Målet är uppfyllt när du:

-deltar i aktiviteten.

-upplever hjärtat dunka.

 

 


Läroplanskopplingar

använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,

se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,

använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Olika träningsformer och hur de utvecklar kondition, styrka och smidighet.

Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.

Arbetsställningar och belastningar vid fysiska aktiviteter. Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning och allsidig träning.

Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, kroppsuppfattning och självbild.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.

Grundläggande motoriska rörelser, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Samtal om upplevelsen av olika fysiska aktiviteter.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse.

Grundläggande motoriska rörelser. Deras samansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning och allsidig träning.

Samtal om upplevelsen av olika fysiska aktiviteter.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse och hälsa.

Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.

Eleven kan delta i kommunikation om betydelsen av rörelse och fysisk aktivitet när det gäller att få en god kroppsuppfattning, främja hälsan och förebygga skador.

Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter