Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Geometri åk 5

Gottsta skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 23 september 2019

Vi kommer att arbeta med Geometri. Du kommer få lära dig om area, skala, omkrets och om längdenheterna meter, kilometer och mil.

 Mål för eleven

När du har arbetat med det här området ska du kunna

 • räkna ut en rektangels area
 • använda enheterna cm2 och m2 för area
 • använda enheterna meter, kilometer och mil
 • förstå och använda skala

Begrepp:

 • area
 • omkrets
 • kvadratcentimeter (cm2)
 • kvadratmeter (m2)
 • meter
 • kilometer
 • mil
 • skala

 

Hur?

 • Genomgångar där vi pratar matte och tränar matematiska begrepp
 • Självständigt arbete
 • Par- och grupparbete
 • Praktiska övningar och mattelekar
 • Bingel
 • Ett test i slutet av arbetsområdet

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att använda dig av de olika begreppen som står ovan. Jag kommer att bedöma hur du muntligt och skriftligt resonerar dig fram till olika resultat. Jag kommer också att använda diagnoser och tester som underlag för bedömning.

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback