Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Språket

Hasselbackens förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 30 september 2019

Tras-språklig medvetenhet

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Utveckling o lärande : Språk, Normer och Värden: Normkritiskt tänkande

Tidsperiod: v 40 - v 44

Förskolans namn: Hasselbackens Förskola

Grupp: Björken

Barnens ålder: 1-3år

År och datum: oktober 2019

Planeringen Upprättad av: Monica Kadi, Ewa Thillberg, Inger Svensson Norberg

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Språket

Och normkritiskt tänkande (ålder)


Vilka målområden i läroplanen berörs?
-ett nyanserat talsprpåk och ordförråd samt förmåga att leka med ord , berätta uttrycka tankar , ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syftenVad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
-
Förmågan att göra sig förstådd och förstå andra, utveckla språket


Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Vilka olika verktyg/arbetssätt/material ska vi använda?Digitala, estetiska ; sång, musik dans, drama, färg, lera etc.

Vi kommer att arbeta med barnen i mindre grupper, och skapa lärmiljöer utifrån barnens intressen. Vi kommer att dramatisera en saga och även jobba med att fota med läplattan.

Monica Ewa och Inger är ansvariga

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-

 Vi dokumenterar med lärplattan och synliggör för barnen, pedagogerna och föräldrarna i unikum.

Vi använder oss av dokumentations mall 1 2 och 3 .

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter