Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 5

Normer och Värden

Backa Västergård, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Genom vårt värdegrundsarbete ska barnen utveckla sin förmåga till empati, samarbete och vilja att förstå och hjälpa andra. Vi ska ge dem rikliga möjligheter att träna på att vara en bra kompis.

 Vart är vi?

Vi har en barngrupp som är måna om varandra och visar ett stort intresse för att hjälpas åt. Vi har just nu många barn i treårsåldern. 

Vart ska vi?

Genom vårt värdegrundsarbete ska barnen utveckla sin förmåga till empati, samarbete och vilja att förstå och hjälpa andra. Vi ska ge dem rikliga möjligheter att träna på att vara en bra kompis. 

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor.

Pedagogerna ska kontinuerligt följa upp och reflektera kring arbetet med normer och värden.

Hur gör vi?

  • Uppmuntrar barnen att hjälpa varandra i vardagssituationer, t ex att knäppa jackan eller skjuta in stolen.
  • Samarbetsbana med fokus på samarbete och kommunikation.
  • Gemensam målning i ateljén.
  • Litteratur och film som har fokus på värdegrundsfrågor. 
  • Använda oss av appar som inbjuder till samarbete.
  • Reflektera med barnen om värdegrundsfrågor. Stopp-teater. 
  • Arbeta med barnkonventionen. Kan vi göra det på något digitalt sätt?
  • Material kring mina rättigheter - barnombudsmannen.

Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback