Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

3

Engelska år 3

Noltorpsskolan F-3, Alingsås · Senast uppdaterad: 23 september 2019

Under året ska vi träna på engelska fraser, glosor och sånger. Vi ska prata, skriva och ha dialoger så att ni kan göra er förstådda på enkel engelska. Vi arbetar med läromedlet Magic 3.

Arbetsområde

Under året ska vi träna på engelska fraser, glosor och sånger. Vi ska prata, skriva och ha dialoger så att ni kan förstå och göra er förstådda på enkel engelska. 

 

Konkreta mål

Du ska kunna:

- ord inom ämnesområden som är välbekanta
- förstå enkla instruktioner på engelska
- göra enkla presentationer t.ex. berätta om dig själv
- förstå och kunna använda enkla fraser
- känna till några enkla sånger och ramsor
- känna till vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang där engelska används
- föra enkla samtal och dialoger

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
- uttrycka dig både muntligt och skriftligt på enkel engelska
- förstå enkla texter på engelska
- förstå och använda vardagsnära ord på engelska

 

Undervisning

Vi kommer att träna engelska genom

- att lyssna på engelska texter

- att leka och spela spel

- att dramatisera

- sånger och ramsor

- att se på film

- att samtala

- att läsa och skriva.

 

Vi kommer att använda läromedlet Magic 3. 

 

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Intressen, personer och platser.

Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.

Enkla presentationer.

Enkla beskrivningar och meddelanden.

Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback