Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Forntiden

Noltorpsskolan F-3, Alingsås · Senast uppdaterad: 23 september 2019

Kan du tänka dig 90 000 år av snö, is och vind? För ca 10 000 år sedan vandrade de första människorna in i vår del av världen. Hur bodde de? Vad hade de för kläder? Hur fick de mat? Följ med på en spännande resa bakåt i tiden!

Arbetsområde

Du kommer att få lära dig om hur vardagen kunde se ut för människorna på stenåldern, bronsåldern och järnåldern samt jämföra det med hur vi lever idag. 

 

Konkreta mål

Du ska

- känna till lite om jordens utveckling

- kunna namnge samt tidsordna senaste istiden, jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern

- kunna berätta om några spår som inlandsisen lämnat efter sig.

- kunna beskriva och jämföra människornas bostäder, mat, kläder, redskap, vapen och gravar under de olika tidsåldrarna under forntiden

- kunna reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden

- kunna läsa och förstå enkla faktatexter och använda dig av innehållet till att svara på frågor 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- beskriva hur det var att leva på forntiden

- göra jämförelser mellan livet på forntiden och vår tid

- göra en tidslinje

- beskriva vilka spår som vi kan se från forntiden, i naturen och  i vårt språk 

 

Du kommer att få visa dina kunskaper i samtal och diskussioner då du deltar aktivt på lektionerna. 

 

Undervisning

Vi kommer att:

  • utgå från vad du redan vet, dina frågor och funderingar.

  • göra ett studiebesök i Ekehagens forntidsby där du får se, uppleva och prova på hur människorna levde under forntiden.

  • läsa enklare faktatexter, ta del av muntliga genomgångar och se på faktafilmer för att lära dig om forntiden.

  • Träna på att jämföra genom att hitta likheter och skillnader mellan  sättet att leva på forntiden och nu. Men även mellan stenåldern, bronsåldern och järnåldern. 

  • träna på att göra en egen tidslinje och på att sortera istid, stenåldern, bronsåldern och järnåldern i förhållande till nutid. 

  • träna på att använda ord och historiska begrepp i rätt sammanhang.

 

Centrala begrepp:

istid, forntid, jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern, järnålder, kokgrop, hällristning, flyttblock, flinta, arkeolog, inlandsis, historisk källa

 

Läroplanskopplingar

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter