Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Svenska åk 4

Emanuelskolan, Sjöbo · Senast uppdaterad: 23 september 2019

I svenska skall vi läsa, skriva och prata med varandra.

Vad säger läroplanen om syftet med undervisningen i svenska?

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Kunskapskrav 

Läsa

 • Kunna använda olika lässtrategier.
 • Kunna läsa en skönlitterär bok anpassad till åldern.
 • Kunna läsa olika sorters texter för barn med flyt.
 • Kunna redogöra för innehållet i läst text som faktatexter, skönlitterär text och tidningartiklar.
 • Kunna läsa "mellan raderna" och dra slutsatser. 

Skriva

 • Behärska dubbeltecknad konsonant i vanligt förekommande ord.
 • Kunna några grundläggande stavningsregler.
 • Kunna använda stor bokstav korrekt.
 • Kunna använda punkt, frågetecken och utropstecken.
 • Kunna skriva olika enkla typer av texter som berättelser och faktatexter och bearbeta dessa.
 • Kunna använda sig av en tankekarta eller en lista för att få en "röd tråd" i texter.
 • Kunna skriva en text på dator med hjälp av ordbehandlingsprogram.

Tala, lyssna och samtala 

 • Kunna delta i samtal, föra fram en åsikt och argumentera på ett lugnt och sakligt sätt.
 • Kunna redovisa ett arbete muntligt med hjälp av stödord.

Undervisning

Vi kommer att:

- arbeta med "läsfixarna" för att utveckla olika läsförståelsestrategier. 
- arbeta med läsförståelse. 
  - läsa texter enskilt och i grupp. 
- lyssna på högläsning av skönlitteratur och andra andra texter. 
- läsa enkla faktatexter och träna på att återge grundläggande delar av fakta, både muntligt och skriftligt. 
- skriva texter med röd tråd och med inledning, handling och avslutning. 
- skriva korrekta meningar med punkt, bokstav och frågetecken både på datorn och med penna. 
- arbeta med kamratrespons 
- bearbetning av text. 
- muntliga framställning i liten grupp och i helklass, 

Elevinflytande 

Eleverna kommer under arbetets gång få vara med och påverka arbetssätt och innehåll med kursplanen som utgångspunkt: 

Bedömning

Du bedöms kontinuerligt under lektionerna genom ditt deltagande i diskussioner och samtal, hur du tar dig an och genomför arbetsuppgifterna samt genom skolverkets bedömning för svenska. 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback