Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Biologi, NO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

1

Året runt

Morgongåva skola F-6, Heby · Senast uppdaterad: 24 september 2019

Du ska under årskurs 1 få lära dig om våra årstider och vad som händer i naturen med växter och djur. Du ska också få lära dig om våra svenska högtider och traditioner.

 

Undervisningen om "Året runt" skall ge eleven kunskap om hur ett år ser ut och varför vi har årstidsväxlingar. Undervisningen ska också ge eleven kunskap om våra svenska traditioner och högtider. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för vad som händer i naturen under året.

Dina mål

Du ska kunna;

 • årets månader
 • vilken månad du fyller år i
 • årstiderna
 • namnge något som är speciellt för varje årstid
 • berätta om något djurs och någon växts anpassning till de olika årstiderna
 • namnge tre svenska högtider och i vilken årstid de infaller

Så här skall du arbeta

 Du kommer att;

 • ha utelektioner
 • lyssna på genomgångar
 • få se på film
 • läsa om året och naturen
 • skriva fakta
 • få utrycka dig i bild och form
 • få träna på muntliga presentationer

Vi kommer att bedöma

Genom att kontinuerligt följa ditt arbete med "Året runt" kommer vi bedöma din förmåga att;

 • namnge årets månader
 • namnge den månad du fyller år i
 • namnge de fyra årstiderna
 • berätta något som är speciellt för varje årstid
 • namnge tre svenska högtider och i vilken årstid de infaller
 • artbestämma minst tre växter med dess riktiga namn
 • kunna namnge ett djur i den svenska naturen och kunna beskriva hur den lever under de olika årstiderna.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback