Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3), Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1 - 3

Trafik

Morgongåva skola F-6, Heby · Senast uppdaterad: 24 september 2019

Vi kommer att arbeta med trafiken i vår närmiljö. Det gör vi genom att gå ut och titta på trafikmärken och vägar runt skolan, titta på filmer, arbeta med text, bilder och att svara på frågor. Du får lära dig vad som är viktigt att tänka på när du rör dig i trafiken, några vanliga trafikmärken och trafikregler.

Kursplanens syfte

Konkretisering av syfte

I arbetet om trafik får eleven lära sig:

 • några vanliga trafikmärken runt skolan.
 • några trafikregler t ex gå på vänster sida, gå säkert över gatan.
 • hur och varför man bör använda reflex och cykelhjälm.
 • hur en säker cykel bör vara utrustad.

Arbetssätt / Undervisning

Vi:

 • målar trafikmärken och lär oss vad de betyder.
 • gör trafikpromenader för att träna på att gå över gatan och att gå på vänster sida.
 • samtalar om olika trafiksituationer runt skolan.
 • gör en undersökning om olika sätt att ta sig till skolan (bil, buss, gå och cykla).
 • samtalar om hur och varför man ska använda reflex och cykelhjälm.
 • vi målar vägskyltar och skriver texter tillsammans

Bedömning / Dokumentation

Elevens förmågor bedöms under arbetets gång när eleven berättar, ritar och går trafikpromenader.

 

Ämnesspecifika ord

 • trafik
 • gångväg
 • farthinder
 • övergångsställe
 • gångbana
 • cykelbana
 • trafikljus
 • skolbuss
 • reflex
 • cykelhjälm

Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

Matriser i planeringen
Trafik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback