Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Förebygg olycksfall

Solviksskolan, Ludvika · Senast uppdaterad: 24 september 2019

Kattis & Roffe är en kurs i hemsäkerhet där man lär sig att förebygga olyckor, hjälpa och larma.

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Hemsäkerhet

Enligt FN:s barnkonvention för barnets rättigheter så har barn rätt till en säker och trygg miljö. Barn har också

rätt att lära sig sådant som är viktigt för dem att kunna. Genom att lära sig att se riskerna omkring oss kan vi undvika olyckor.

Hur ska vi lära oss detta?

Genom Civilförsvarsförbundets barnsäkerhetskoncept: Kattis &Roffe, att förebygga barnolycksfall.

Säkerhetskedjan enligt nedanstående

Att veta hur man stoppar olyckor.

Hur man larmar.

Hur man förebygger och hjälper vid olycksfall..

Hur du får visa vad du kan:

Genom att öva tillsammans praktiskt på att larma, hjälpa och förebygga olyckor.

Lyssna på saga och göra arbetsuppgifter i arbetshäftet.

 

 


Läroplanskopplingar

medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande

Matriser i planeringen
Ludvika Pedagogisk planeringsmall
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter