Skolbanken Logo
Skolbanken

Planering Ht-19

Ängsblomman förskola, Kungälv · Senast uppdaterad: 24 september 2019

Planering Ht-19

Planering Ht-19

Introducera Babblarna. Grundfärgerna, Röd, Blå, Gul och Grön.

 

Måndag, DODDO.

Doddo står för social kompetens. Känslor, lyssna, (Känslo- Babblarna i hallen)

Enligt Lpfö2018; " Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla en förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter, och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler."

 

Tisdag, BIBBI.

Bibbi står för matematik och problemlösning. Räkna barnen i samlingen, vilka är här, vilka är inte här. Hur många? Hur hög blir staplarna? Dagplanering i bilder. Kläder-väder.

Enligt Lpfö2018; " Förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring samt att resonera matematiskt om detta."

 

Onsdag, BOBBO.

Bobbo står för motorik och rörelse. "Babblarnas rörisgympa." Instrument, (maracas)

Enligt Lpfö2018; " Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande."

 

Torsdag, DADDA.

Dadda står för naturvetenskap. Utesamling med Dadda. Olika djur, skiftningar i naturen.

Enligt Lpfö2018; " Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra."

 

Babblarna= språket.

Enligt Lpfö2018; " Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd, samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften."


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback