Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

8

Wings 8, Section 1

Häggvallskolan, Tjörn · Senast uppdaterad: 24 september 2019

Välkommen till Wings! I sektion 1 arbetar vid med resor och semestrar.

Övergripande mål

Syfte

Centralt innehåll

Undervisning

  • läs- och hörförståelse.
  • realia med tyngdpunkt på Storbritannien och London, historiskt och i nutid, med informationshämtning från lärobokstexter och andra medier.
  • grammatik; enkel och pågående form av verb i presens och preteritum, adjektiv
  • muntliga övningar i form av dialoger och diskussioner
  • ord och fraser som har att göra med resor, semester/fritid, skola och sociala kontakter i vardagliga situationer

 

Hur?

Läsa – t.ex. lärobokstexter och övningar, skriftliga instruktioner .

Lyssna - t.ex. hörövningar, instruktioner, samtal.

Tala och samtala – t ex. samtal, diskussioner, läsövningar t.ex. i form av dialoger i klassrummet.

Skriva – t.ex. skrivövningar i klassrummet.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.

Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback