Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

7

Bära eller brista åk 7

Palmbladsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 24 september 2019

Ofta gör det inte så mycket att saker går sönder, men ibland innebär det katastrof. Saker som inte får gå sönder utformas med tanke på hållbarhet utan några svaga punkter. Avgörande är vad det är gjort av, vilken form det har och vilka krafter det utsätts för.

Mål för arbetsområdet:

Lära dig begrepp för att kunna beskriva hållfasta konstruktioner. T ex: balkar, armering, korrugering, sandwichmaterial, ramar, hårdhet, elasticitet, draghållfasthet, tryckhållfasthet.

Du får fundera på vad design är och vad som gör en bra design. Du får även lära dig att rita av ett objekt ur tre olika vyer. 

Genomföra praktiska övningar där du visar att du kan använda dina kunskaper för att skapa hållfasta konstruktioner.
Dokumentera och reflektera över sina konstruktionsarbeten.

Arbetssätt:

Under lektionerna kommer vi att:

  • lärarledda genomgångar
  • diskutera
  • titta på film
  • bygga praktiskt
  • dokumentera

Bedömningsuppgifter:

Bygge av friggebod samt dokumentation.
Prov på begreppen och teknisk ritning.


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.

Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav teknik åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter