Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 6

Pedagogisk planering Norra Lagunens fritidshem 24 september 2019

Bäckaskolan F-6, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 24 september 2019

Pedagogisk planering av fritidshemsverksamheten på Norra Lagunen, Bäcka fritidshem.

 

Lärmål.

Eleverna ska träna, i par, på samarbete, genom att eleverna med stöd av varandras ritningar och - eller av lägesbeskrivningar bygga varandras torn, av pedagogernas förutbestämda klossar.  Detta är en del av arbetet kring arbetet "Bygg din grupp trygg", för att skapa en sammansvetsad grupp och en vi-känsla.

 

 

 

Planering av utvärdering.

Vi gör en gll-aktivitet i veckan som dokumenteras och utvärderas av oss pedagoger. Först av pedagogerna på avdelningen sedan i samarbete mellan pedagogerna från de andra avdelningarna. Vi gör systematiska observationer och reflektioner.

 

Undervisning.

 Bygg torn med eller utan ritning.

1.     Eleverna ska göra en ritning av ett bygge klossar. Sedan ska de byta ritning med varandra och testa att bygga det som kompisen har ritat.

 

2.     Eleverna gör en ritning av ett bygge klossar. Men först har du som elev bestämt hur många klossar som behövs för uppgiften. Eleverna får inte titta på varandras ritningar. De ska sitta på golvet med ryggarna mot varandra. Den ena eleven har klossarna framför sig medan den andra eleven har sin egen ritning. Nu ska eleven förklara sin ritning för kompisen så att den kan bygga en likadan.

 

Inför genomförandet av den här övningen kan det vara en god ide att först prata om hur man kan underlätta för sin kompis genom att använda färger, former och lägesord som bredvid, över, under, framför, bakom, till vänster och till höger.

 

Vad: Förbered genom att ta fram material i förväg för uppgiften? 

Prata med eleverna på samlingen hur uppgiften ska lösas, i delade grupper eller i helgrupp?

Ska aktiviteten visas av oss (Kim och Katja) innan? Så det blir konkret? Ska elever med svårigheter erbjudas att göra den inne på Tillfället?

Hur följer vi upp så att alla varit delaktiga? Hur dokumenterar vi det? Sträcker sig uppgiften på en dag eller på flera? Personalmässigt?

Vart gör vi uppgiften?

Vem: Delar vi upp eleverna eller tillåter vi att de klarar det själv? Finns det risk för att någon blir exkluderad?


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,

kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

Matriser i planeringen
LGR11 - KAPITEL 4 FRITIDSHEM
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback