Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVESVE01

SVESVE01 Litteratur

Kungsholmens västra gymnasium, Stockholm Gymnasieskolor · Senast uppdaterad: 24 september 2019

Skönlitteratur; om avsändare och mottagare; faktorer som påverkar läsning och möjliga perspektiv.

Vi lär oss och visar på kunskaper i ämnet genom:

- läsning av skönlitteratur och andra texter ur t.ex. vardags- och samhällsliv.

- analyser i skrift och tal enligt begrepp som hör till litteraturanalys

- reflektion kring det egna språket, språklig variation och möjlig språklig utveckling inom området

- reflektion kring t.ex. allmänmänskliga teman, författarperspektiv och koppling till egna och andras erfarenheter

Delar av samtliga nivåer i kunskapskraven kan nås inom ramen för momentet, men insats krävs även i flera andra moment.


Läroplanskopplingar

Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.

Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.

Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.

Matriser i planeringen
SVESVE01 Litteratur
Uppgifter
Litteratur bok 1
Litteratur bok 1

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback