Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5 - 6

Värdegrunds arbete

Bäckaskolan F-6, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 24 september 2019

Elever på Bäckaskolan ska med värdegrundsarbetet känna sig trygga och få vara sig själva.

Med värdegrundslektioner som består av olika praktiska övningar och lekar i grupp kan det bli lättare för elever att förstå och ta sig till skolans värdegrund.


Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

respekterar andra människors egenvärde,

tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet

öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,

tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Filmserie i 5 delar, "Berätta för mig"

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback