Skolbanken Logo
Skolbanken

Klockan - ett verktyg

Östergårdsskolan gr, Halmstad · Senast uppdaterad: 24 september 2019

Vi arbetar med att avläsa tid och att använda oss av såväl digital som analog klocka som verktyg för att skapa självständighet och förståelse för skoldagen.

 

Bedömning

Eleven bedöms formativt genom hela lärområdet. Särskild vikt läggs vid att skapa förståelse kring klockans användningsområden och vilka möjligheter till självständighet den kan erbjuda.

Konkretisering av mål

Vi arbetar övergripande över hela skoldagen för att medvetandegöra tid och hur tid kan avläsas och beräknas. Vi har tillgång till såväl digital som analog klocka i klassrummet, samt timers i olika format.

Dokumentation

Arbetsområdet inleds med att eleven får göra en självskattning kring den egna förmågan att avläsa tid och använda sig av klockan. Vi stämmer av ett par gånger under lärområdets gång samt gör en ny självskattning innan vi avslutar lärområdet.


Läroplanskopplingar

Mäta och utrycka tid, till exempel med klocka.

Enheter för tid, till exempel timmar och minuter och hur de förhåller sig till varandra.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback