Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Att skriva en novell 8 C.

Strandängsskolan F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 18 oktober 2019

Under vecka 43-47 kommer vi att titta närmare på noveller. Vilka är deras typiska drag? Hur lång får/kan en novell vara? Har alla noveller ett budskap? Hur skriver man en egen novell?

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Vi kommer träna förmågan att analysera en text genom att du visar att du förstår hur man kan urskilja de typiska dragen i texttypen novell, känna igen olika typer av inledningar och avslutningar och berättartekniker.

Vi kommer träna på förmågan att formulera sig och uttrycka sig i tal och skrift genom att du skall testa på att skriva en egen novell och följa mönsterbilden för hur en novell skall vara uppbyggd. Indirekt kommer du också öva på att anpassa ditt sätt att skriva för en speciell publik och med ett speciellt syfte.

Du kommer också öva på att ge respons till andra, ta emot respons från någon kamrat och utifrån den bearbeta din text.

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

När du arbetar med novellerna, får du chans att visa din förmåga att sammanfatta och dra slutsatser kring tid och bakomliggande orsaker, samt begreppskunskap.

När du skriver din egen novell får du chans att visa din förmåga att uttrycka dig i skrift, samt att ge och få respons och att bearbeta din text. Du får också möjlighet att visa din förmåga att bygga upp en berättande text, så att det passar formatet novell.

För att se exempel på vad som krävs för de olika betygsstegen hänvisar jag till matrisen i svenska, som beskriver nivåskillnaden mellan olika lösningar.

Undervisning

Vad?

Under några veckor framöver kommer vi att arbeta med genren novell. Du kommer att skriva novell, ge respons på flera olika sätt, lära dig om gestaltning, att skapa stämning och om inre konflikter. Du kommer också att träna dig på att bearbeta din text på bästa sätt.

.

Varför?

Syftet är att ni skall lära er om genren novell, öva er i att formulera gestaltande texter, skapa stämning, formulera en inre konflikt, formulera konkret respons, bli bättre på att ta till er respons samt att omarbeta era texter.

 

Hur?

Jag kommer att hålla flera olika genomgångar, vi kommer att läsa exempeltexter därefter kommer ni att få börja planera era texter.

Fokus i din novell skall vara på ett möte, försök att gestalta och att skapa stämning, glöm inte huvudkaraktärens tankar och känslor. Du lämnar in alla delar på classroom, respons och renskrivet. Max textmassa är 2-4 A4 dataskrivet, Times New Roman, stl 12, 1½ radavstånd.

 

 

Utvärdering

 Efter arbetsområdet skall du skriva din utvärdering i kommentarsfältet under den här planeringen. Var noga med att motivera dina svar eftersom tanken är att du skall ha nytta av dessa utvärderingar inför nästa område.

1. Titta igenom häftet och fundera över vad vi har gjort under projektet.(detta behöver du inte skriva)
2. Vad har varit bra med projektet?
3. Vad kan förbättras? (upplägg)
4. Vilken del har du upplevt som: 
     a. Roligast
     b. Lättast
     c. Svårast
     d. Störst utmaning
5. Hur kan den här typen av arbete hjälpa dig i framtiden?
6. Vilka förmågor har du utvecklat? Beskriv varför och hur.
7. Granska ditt arbetssätt. Vad gjorde du bra som du kan ta med dig? Vad i ditt arbetssätt kan du förbättra?

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Matriser i planeringen
Novell
Uppgifter
Jag skriver en novell.

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback