Skolbanken Logo
Skolbanken

Tema Energi v.39

Fsk Lek & Lär, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 24 september 2019

Tema Energi - Lilla Älgen v.39

 

Syfte

Utifrån målen från läroplanen för förskolan ska barnen få möjlighet att utveckla;

-         ett […] ordförråd samt förmåga att […] berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften, (sida 14)

-         nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära [sida 13]

-         Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hälsa och välbefinnande samt för hållbar utveckling. [sida 10]

De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen. [sida 16]

 

Mål

-         Att vi ger barnen möjlighet att delta i aktiviteten

-         Att vi ger barnen möjlighet att dela med sig av sina tankar

-         Att vi ger barnen möjlighet att vara delaktiga i beslutsfattande om vad vi gör med smörgåskrassen.

-         Att pedagogerna är uppmärksamma på barns frågor och teorier om hur växter får energi

 

Fokusområde

Energi – Växter

 

Genomförande

Material som behövs till aktiviteten: En lärplatta till att dokumentera med och medtagna smörgåskrassekärnor.

 

Alla barn samlas på Lilla Älgens samlingsmatta där vi reflekterar över begreppet energi. Vi kollar på våra klipp om när vi såg det döda trädet i skogen och samtalar om detta. Hur ser det ut för växter? Mat och sömn behöver vi människor för att få energi till att växa, men vad behöver växter? Vi sår smörgåskrassekärnor och uppmärksammar dag för dag vad som händer. Barnen får bestämma vart vi ska så och hur vi ska så och hur mycket vatten vi ska ge. Utifrån barnens teorier om vad växterna behöver utforskar vi tillsammans hur växter får energi.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback