Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Kapitel 1 Decimaltal och kapitel 2 procent och sannolikhet

Sundbyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 24 september 2019

Förstå vad som menas med ett decimaltal. Storleksordning decimaltal. Multiplicera och dividera med 10, 100, 1000. Räkna med överslagsräkning. Räkna med kortdivision. Matte ord som du ska känna till hel tal, decimaltal, tiondel, hundradel, tusendel, decimal och decimaltecken. Räkna ut hur mycket en viss procent av någonting är. Räkna ut rabatten på en vara. Växla mellan bråkform, decimalform och procentform. Förklara vad som menas med sannolikhet. Räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa. Matte ord som du ska känna till hel, halv, fjärdedel, femtedel, tiondel, hundradel, bråkform, decimalform, procentform, rabatt, rea, sannolikhet, chans och risk.

 

Pedagogisk Planering
-
Kapitel 1 Decimaltal och kapitel 2 procent och sannolikhet

 

Syfte (Lgr11)

”Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.”

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.”

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang.”

 

Centralt innehåll:

Tal och tals användning

·       Positionssystemet för tal i decimalform. Det binära talsystemet och talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.

·       Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkning med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.

·       Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

·       Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

 

 

 

Mål för kapitel 1

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna

·       Förstå vad som menas med ett decimaltal.

·       Storleksordna decimaltal.

·       Multiplicera och dividera med 10, 100, 1000.

·       Räkna med överslagsräkning.

·       Räkna med kortdivision.

     Matte ord som du ska känna till hel tal, decimaltal, tiondel, hundradel, tusendel, decimal                och decimaltecken.

 

 

 

Mål för kapitel 2

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna

·       Räkna ut hur mycket en viss procent av någonting är.

·       Räkna ut rabatten på en vara.

·       Växla mellan bråkform, decimalform och procentform.

·       Förklara vad som menas med sannolikhet.

·       Räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa.

 

            Matte ord som du ska känna till hel, halv, fjärdedel, femtedel, tiondel, hundradel, bråkform, decimalform, procentform, rabatt, rea, sannolikhet, chans och risk.         

 

Bedömning: Du ska genomföra diagnos med godkänt resultat. Delta i samtal och diskussioner under lektionstid.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback