Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

5

Deltagande i Musikprofilens konsert (åk 5)

Elinsborgsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 24 september 2019

Du bidrar till gruppens gemensamma framträdande, genom att öva på "ditt" instrument och delta i konserten efter förmåga.

Eleverna i gruppen delas upp i sina olika instrumentgrupper, och övar på sin del av låten med stöd av Musikprofilens lärare. Efter en tid kommer de olika instrumentgrupperna att börja öva tillsammans, för att så småningom mer och mer öva på själva framträdandet (gå upp på scenen, spela, tacka för applåderna, gå av scenen etc.). Under repetitionsperioden kommer vi även att parallellt arbeta med övrigt centralt innehåll ur läroplanen.


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Musikframföranden.

Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.

Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.

Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.

Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Matriser i planeringen
Deltagande i Musikprofilens konsert
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback