Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

7

Idh ht-19

Margarethaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 24 september 2019

 

 

v.

Centralt innehåll

Ex. på aktiviteter

34

 

 

35

Rörelse

Samarbete och lekar.

36

Rörelse

Samarbete och lekar.

37

Friluftsliv

Allemansrätten teori/ praktik

38

Friluftsliv

Genomgång vindskydd

39

Orientering

Kartpromenad, kompisorientering

40

Orientering

Stjärnorientering

41

Rörelse

Lekar och spel

42

Takt och rytm

Traditionella danser, uppvärmningsprogram till musik.

43

Takt och rytm

44

LOV

 

45

Simning

Simkunnighet, livräddning och vattenlekar.

46

Träningslära

Styrka, kondition och rörlighet. Teori och praktik.

 

47

Träningslära

48

Rörelse

Alternativa bollekar och spel

49

Rörelse

50

Rörelse

Betygsprat och lekar

51

Lek och spel

Julkul/ Elevens val

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppvärmningsprogram till musik
Orientering- grundteori