Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

3

Läsa i trean, -19/20

Munspelets skola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 24 september 2019

Öppna en bok och gå in i en annan värld! Här kommer du att få uppleva spännande äventyr, och läsa ruskiga historier och roliga berättelser. Genom att läsa faktatexter inom olika områden kommer du att öka din kunskap. Du kommer att få möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter genom bokrecensioner, i boksamtal och i bokcirkel.

Mål för elev

Du ska visa att du kan:
  • läsa bekanta texter med flyt
  • använda olika strategier för att förstå det du läser
  • återge innehållet i texter
  • resonera kring handlingen i texter
  • söka information i olika texter

Innehåll

Du kommer att få utveckla din läsförmåga och öva upp lässtrategier för att förstå och tolka olika typer av texter. Du kommer också att utveckla din läsförståelse och förmågan att diskutera kring texter och söka information i texter.
 

Genomförande

Arbetet pågår under hela läsåret. Varje vecka får du lyssna på högläsning samt träna din egen läsning när du läser "bänkbok", faktaböcker och böcker från klassrumsbiblioteket. Genom att svara på frågor och fundera kring olika uppdrag i "Böckernas bok", Läskul kort eller i "Läsloggen visar att du förstått innehållet i texten. Du kommer att få läsa högt för en "läskompis", yngre barn och lärare. Vi kommer att besöka skolbiblioteket och du kommer att få ge kamrater boktips i form av bokrecensioner. Du kommer att ingå i en bokcirkelgrupp där ni läser och diskuterar samma bok. Du kommer också att få "läsläxa" i dessa böcker.

Redovisning

Du ska visa att du kan:

  • läsa bekanta texter med flyt
  • återge innehållet i texter, muntligt och skriftligt i form av recensioner och sammanfattningar samt resonera kring handlingen i texter
  • använda olika strategier för att förstå det du läser
  • söka information i texter

Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback