Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Alla årskurser

Geometri & Likformighet

Rålambshovsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 24 september 2019

Likformighet är ett viktigt matematiskt begrepp. Att figurer är likformiga betyder att de har samma form och att dess sidor därför är proportionella med varandra. På det sättet sammanflätas här begrepp inom skalaberäkning, proportionalitet och geometri. Vi kommer också arbeta med symmetri. I arkitektur och konst eftersträvas ofta likformigheter och symmetrier då det mänskliga ögat upplever att dessa faktorer bidrar till skönhet.

Efter den här kursen ska du:

  • kunna beskriva figurer som är likformiga och kongruenta
  • känna till vad som gäller för likformiga trianglar (sidor och vinklar)
  • kunna tillämpa längd-, area- och volymskala för beräkningar
  • förstå och kunna använda topptriangelsatsen
  • förstå och kunna använda Pythagoras sats
  • kunna lösa vardagsproblem som handlar om geometri och likformighet
  • kunna argumentera för dina lösningar begripligt och korrekt

 

  • kunna ange hur många symmetrilinjer en figur har
  • kunna beräkna en figurs rotationsordning med hjälp av formeln

 

Arbetssätt

I arbetsområdet kommer vi arbeta individuellt och i grupp. Vi kommer arbeta med problemlösning och med övning i rutinuppgifter. Dessutom kommer vi arbeta med laborativa uppgifter och ni kommer få bekanta er med det digitala hjälpmedlet Geogebra.

 

Ø  Litteratur: PRIO9 kap 3

Ø  Laborationer: ”Triangel-labben”, ”Berget”, ”Barbie-dockan”, ”Geogebra”, ”Flaggstången”.

Ø  Lektionsplanering: hittas på www.ollesmatte.se under fliken Åk9

Ø  Länkar:

·         www.webbmatte.se

·         https://www.geogebra.org/classic?lang=sv

  

Bedömning

Utifrån kunskapskraven i matematik kommer det att bedömas hur du använder dina ämneskunskaper i tal, skrift, och praktiskt arbete(lab).

 

Ø  Aktivt deltagande på lektioner och laborationer.

Ø  Prov v.40 (punkterna 1- 7), dag meddelas senare.

 

Begrepp

Symmetri, spegelsymmetri, rotationssymmetri, likformighet, kongruens, längdskala, areaskala, volymskala, topptriangel, rätvinklig triangel, hypotenusa och katet.

 

 Tidsåtgång

Ø  v.34 – v.41


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
V 40 Ma prov

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback