Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

6

Faktatext läsa

Fagersjöskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 29 september 2019

Ibland kan man ha nytta att jämföra saker eller företeelser med varandra. Du gör det säker redan i skolans ämne, exempelvis när du jämför tidsepoker med varandra eller när du jämför livsvillkor i olika länder. men du jämför även saker i din vardag, exempelvis vilket spel du ska köpa.

Varför:

Du ska kunna:

  • Urskilja den jämförande faktatextens struktur och särdrag.
  • sökläsa fär att hitta likheter och skillnader mellan olika företeelser/ saker.
  •  urskilja jämförelseord som signalerar likheter och skillnader mellan företeelser/saker.

När:

Var:

på svenska letktionerna

Hur: 

  • Du ska läsa faktatext
  • Du ska träna på att urskilja jämförelse ord för likheter och skillnader
  • Du ska lära dig strukturen i en faktatext

 

Omdömmen:

Självbedömning, med hjälp av frågor som du ska svara på

Kamratbedömning; två stjärnor och en önskan

Lärarbedömning 

 

 


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Matriser i planeringen
Faktatext läsa
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback