Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

2

Läsgrupper åk 2

Fagersjöskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 24 september 2019

Läsgrupper

 

Vad ska vi göra?

 

ü  Vägledd läsning utifrån gemensamt upplevd text med samtal kring denna.

 

ü  Läsa högt i en grupp om ca 4-5 elever.

 

ü  Förutspå handling genom att titta på bilder och samtala om titeln.

 

ü  Öva på att läsa på mellan och bakom raderna.

 

ü  Återberätta den lästa texten.

 

ü  Samtala om handlingen och koppla till egna erfarenheten

 

ü  Plocka ut nya ord och samtala dess betydelse

 

 

 

 

 

Hur ska vi göra?

 

ü  Läsa i grupper om 4-5 elever tillsammans med en pedagog

 

ü  Använda oss av LTUG biblioteket på skolan

 

ü  Samla nya ord i läsgrupperna och ta med oss dessa till en ”ordburk” och presentera dessa för klassen.

 

ü  Samtala om handlingen i gruppen med pedagog.

 

 

 

Vad ska vi kunna när arbetsområdet är färdigarbetat?

 

ü  Du kan sammanfatta det vi läst och börjar få lite flyt när du läser själv

 

ü  Du kan koppla ihop det jag läser med de egna erfarenheterna

 

ü  Du förstår och kan hitta bra poänger i det du läser

 

ü  Du använder olika sätt för att förstå en text och läser oftast med flyt.

 


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback