Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Alla årskurser

Kemi år 9 ht 19 : Salter och Jonföreningar

Rävlandaskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 24 september 2019

Hur bildas olika kemiska föreningar? Hur kan man få elektricitet ur kemiska föreningar? Svaren finns i atomernas uppbyggnad. I det här avsnittet ska vi repetera våra kunskaper om atomer och visa hur vi kan använda kunskapen för att omvandla materien till material vi vill ha, eller till att skapa energi.

Atomens delar enligt partikelmodellen

Bindningar som håller ihop molekyler, jonföreningar och metaller

Kemiska reaktioner som ger rostbildning, fyrverkerier : Oxidation och Reduktion

Om vi hinner ska vi också titta på hur vi kan....

skapa elektricitet med kemiska reaktioner och ....

använda elektricitet för att driva kemiska reaktioner: Elektrolys

 


Läroplanskopplingar

Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.

Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.

Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.

Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.

De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Ämnesmatris - Kemi 7-9
Uppgifter
Salter och jonföreningar
Arbetsuppgifter formler
Arbetsuppgifter formler
Arbetsuppgifter formler
Träningsfrågor från bok
Experiment från idé till rapport
Oxidation och Reduktion
Träningsfrågor från bok
Träningsuppgifter
Kemi: Läxuppgift 1
Experiment från idé till rapport
Läsbeting (provets omfattning)
Experiment

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback