Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Samhället och yrken

Almekärrsskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Vi lär oss vad ett samhälle är och hur det är uppbyggt. Vilka yrken finns och vilka yrken behövs för att vårt samhälle ska fungera?

Arbetsområde:

Du kommer få lära dig om vad ett samhälle är och vilka yrken och funktioner som är viktiga för att ett samhälle ska fungera.
Vi ser filmer om hur Sverige är uppbyggt och hur demokrati fungerar.
Vi gör tankekartor tillsammans om samhällets uppbyggnad och ger exempel på vilka yrken som finns.
Vi ser film och lär oss mer om räddningstjänsten, ambulans, polis och brandkår samt hur du gör när du behöver hjälp.
Du kommer att få skriva en text om ditt drömyrke och du kommer att få intervjua någon du känner och ställa frågor om dennes yrke.
Vi har också besök av föräldrar som berättar om olika yrken.
Vi avslutar temat med en paruppgift där vi konstruerar ett eget samhälle i bildform.

 

Konkreta mål:

När vi arbetat färdigt med området ska du kunna

  • på ett enkelt sätt förklara ordet demokrati eller ge exempel på hur ett val eller röstning går till i Sverige. 
  • ge exempel på några viktiga yrken och verksamheter i närområdet.
  • berätta något om samhällsfunktioner som för exempel; räddningstjänst, sjukvård, skola, buss, tåg, vägar.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att

  • förklara ordet demokrati
  • ge exempel på yrken och verksamheter i närområdet
  • ange och berätta om några viktiga samhällsfunktioner

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att du samtalar och deltar i gruppövningar.
Svara på enklare frågor med utsatta svarsalternativ.
Intervjuar en släkting eller vän samt presenterar ditt resultat i mindre grupp. 
Aktivt lyssnar vid film och presentationer. 
Enskilt och i grupp skapar bilder, texter och tankekartor. 

 

Undervisning:

Vi samtalar om vad ett samhälle är och vad som behövs för att samhället ska fungera.

Vi gör en gemensam tankekarta om vilka yrken som vi vet finns.

Vi samtalar om vad olika yrkesgrupper gör.

Vi undersöker vilka yrken och verksamheter som finns i vår närhet.

Vi genomför en intervju med någon vuxen för att lära oss mer om något yrke och presenterar intervjun i skolan.

Vi ser filmer som handlar om några viktiga samhällsfunktioner samt hur ett samhälle styrs.

Vi funderar på vad vi tycker är viktigast i ett samhälle.

Du kommer också få fundera på vilket som är i ditt drömyrke och skriva en text.
Vi har besök av föräldrar som presenterar sina yrken. Vi lyssnar aktivt och ställer följdfrågor.
Vi skapar ett eget samhälle i bildform där olika samhällsfunktioner och yrken finns representerade.

 

Vi kommer att arbeta enskilt, i grupp och i helklass.

 

Begrepp:

demokrati, skatt, ordförande, sekreterare, rösta, val, yrke, samhälle, kommun, ort, stad, väg, landsbygd, räddningstjänst, sjukhus, skola, polis, avfall, läkare, sjuksköterska, sjukhus, vårdcentral, ambulans, brandman, brandbil, lokalvårdare, lärare, vaktmästare, administratör,

 


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.

Yrken och verksamheter i närområdet.

Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback