Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Rymden årskurs 2

Heby skola F-6, Heby · Senast uppdaterad: 9 oktober 2019

Under tema rymden kommer du att få lära dig mer om galaxer, stjärnor, planeter och andra himlakroppar.

 

Frågor som vi kommer fördjupa oss i:

Hur rör sig jorden, solen och månen?

Varför ser månen olika ut?

Vad är en stjärnbild?

Vad är ett solsystem?

Vilka planeter finns i vårt solsystem?

 

Dina mål

Du ska kunna;

 •  berätta hur jorden, solen och månen rör sig
 • beskriva orsaken till månens faser
 • känna till vad en stjärnbild är
 • skriva en kort faktatext
 • tala inför både en mindre grupp och klassen
 • samarbeta i en mindre grupp
 • söka information med hjälp av iPad och böcker
 • beskriva en planet i vårt solsystem

 

Så här skall du arbeta

 Du kommer att;

 • läsa faktatexter om månen och månens faser
 • lyssna när någon berättar
 • titta på faktafilmer
 • planera och skriva en faktatext om solen
 • observera månens utseende
 • måla en galax med vattenfärg
 • skapa en rymdraket av olika material i en liten grupp
 • söka information via iPad och böcker
 • muntligt presentera ett arbete om en planet tillsammans med en liten grupp
 • tillverka en modell av solens, jordens och månens rörelser i förhållande till varandra

 

Vi kommer att bedöma

Genom att följa ditt arbete med "Rymden" kommer vi bedöma din förmåga att;

 • söka information med hjälp av iPad och böcker

 • berätta hur jorden, solen och månen rör sig

 • skriva en kort faktatext

 


Läroplanskopplingar

kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback