Skolbanken Logo
Skolbanken

Promenad

Päronbyns förskola, Båstad · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

En gång i veckan får barnen tillfälle att upptäcka och lära sig om nya naturvetenskapliga miljöer kring förskolan genom att gå ut på promenad.

Var är vi?

En gång i veckan går vi på promenad med vår barngrupp då det är en upplevelse att få besöka vår närmiljö och natur. Just nu är det på måndagar.  

Vart ska vi? 

  • Vi vill ge barnen möjligheten att möta nya naturvetenskapliga upplevelser.
  • Barnen ska få en större kunskap om sin närmiljö. 
  • Vi strävar efter trygghet i naturen för barnen i mer än förskolans miljö. 

Hur gör vi?

För att göra promenaden så lustfylld och lärorik som möjligt arbetar vi med att: 

  • Uppmärksamma det vi passerar och benämner naturens skiftningar såsom färger och former. 
  • Låter barnen att träna på sin grovmotorik.
  • Låter barnen utforska djur med hjälp av luppar.
  • Använder våra olika sinnen ex. Lukt, smak och känsel för att ge barnen varierande naturvetenskapliga upplevelser.
  • Samtalar med barnen kring vår miljö, hur vi kan värna om den samt vad djur och natur faktiskt ger oss. 
  • Samla skräp som vi reflekterar över och sorterar med hjälp av våra opsamlarmonster. 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter