Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Geografi

·

Årskurs:

3

Geografi - kartkunskap

Växthusets skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 17 oktober 2019

Du ska du få möjlighet att utveckla dina kunskaper i geografi. Du ska lära dig namn och placering på världsdelar och världshav, samt lite mer om kartor och väderstreck samt att kunna peka ut några stora städer och några för dig viktiga platser.

Syfte LGR 11

Kunna använda en karta och / eller en jordglob för att göra enkla undersökningar av omvärlden.
Kunna beskriva och återge lägen med hjälp av de fyra väderstrecken och andra rumsliga begrepp.
Kunna namnge världsdelarna, världshaven och några länder samt peka ut dessa på en karta.
Kunna namnge och peka ut större städer såsom New York, London och Tokyo.

Centralt innehåll LGR 11

Du kommer att

 • få lära dig nya begrepp och dess betydelse, t.ex. plats, läge, gräns och väderstreck.
 • få arbeta med olika typer av kartor.
 • få träna på att återge lägen med hjälp av de fyra väderstrecken.
 • få lära dig vilka världsdelar och världshav som finns och även var de ligger.
 • titta på filmer, på bilder i böcker samt läsa faktatexter.
 • få lyssna på genomgångar och vara delaktig i diskussioner
 • få söka fakta och skriva en fakta text om ett land.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda en kartbok.
 • beskriva och återge lägen med hjälp av de fyra väderstrecken.
 • namnge några världsdelarna och världshav oc peka ut dessa på en karta.
 • namnge och placera ut några för dig viktiga platser (tex. Uppsala, Stockholm, Jumkil etc)
 • redovisa om landet du har skrivit om.

Läroplanskopplingar

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Matriser i planeringen
Geografi- kartkunskap
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback