Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

9

Stjärnlösa nätter

Wieselgrensskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Ni ska läsa boken Stjärnlösa nätter av Arkan Asaad, som kommer att handla om kärlek, svek och rätten att välja sitt liv. Ni kommer att arbeta med en läslogg som hör till boken. Utifrån boken kommer vi även att arbeta med en muntlig övning och en skriftlig övning. Dessa ska vara förberedande inför nationella proven i svenska och svenska som andraspråk.


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Matriser i planeringen
Stjärnlösa nätter
Uppgifter
Stjärnlösa nätter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback