Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SFIKUA9

Fonologisk medvetenhet

Arbete och välfärdsförvaltningen, Kristianstad · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Fonologisk medvetenhet innebär en medvetenhet om att ord består av fonem, vilka dessa fonem är och hur bokstäverna låter. Fonologisk medvetenhet är i korthet medvetenhet om språkets minsta delar, språkljuden. Då man uppnått fonologisk medvetenhet förstår man till exempel att det finns korta och långa ord oberoende om föremålet som ordet avser är litet eller stort. Att öva sig i att lyssna på och laborera med språket är en viktig bas för arbetet med utvecklandet av läs- och skrivfärdigheter. Man måste kunna HÖRA ordgränser, stavelser, ändelser och enskilda ljud för att kunna hitta deras motsvarighet i skriften.Det handlar om att ha fokus på form. Att inte lyssna efter vad ordet betyder utan bara hur det låter. Fonologisk medvetenhet är den förmåga som gör att vi kan klara av att svara på frågor som: • Finns o i polis? • Vilket ljud kommer efter o i polis? • Vad blir det kvar när vi tagit bort lis från polis? • Rimmar gris med polis?

God läsutveckling

 

Konkretiserade mål för eleven

Detta innebär att eleven ska:
- Kunna namnet på alla bokstäver och veta ljudet som är kopplat till bokstaven - Kunna känna igen vanligt förekommande ordbilder - Kunna läsa ihop korta, ljudenliga ord och meningar - Kunna återberätta en enkel text muntligt eller i skrift - Kunna svara på enkla frågor kring en text - Vilja läsa och visa intresse för böcker.

Undervisning/aktivitet

Vi kommer att jobba konkret med uppgifter som tränar språklig medvetenhet, bokstavsarbete, ordkunskap, läsa och bli bekant med olika texter, läsförståelse 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Läsutveckling
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback