Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

F - 3

Bild

Johannesbäcksskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 25 september 2019

En bild kan säga mer än tusen ord...

 

Du kommer att få lära dig:

 • framställa bilder med olika tekniker 
 • prata om din och andras bilder och vad dessa berättar för oss
 • använda olika redskap vid bildframställning
 • framställa bilder till egna texter
 • diskutera olika bilder med andra

Hur ska vi lära oss detta? 

 • framställa bilder utifrån olika tekniker och material som t ex pastell och vaxkritor, vattenfärg, lera, kol och färgpennor
 • framställa bilder till t ex sagor, berättelser och faktatexter som du skriver både i par och enskilt
 • diskutera och analysera bilder och hur bild och text kan höra ihop och förstärka varandra
 • framställa bilder till egna upplevelser och kunskaper
 • undervisning kring hur vi använder pensel och färger för att få bästa resultat
 • skapa fritt utifrån ett givet tema
 • ord och begrepp inom bild som nyans, kontrast
 • titta på olika bilder och samtala om vad bilden berättar

Det kommer du att få visa genom att: (bedömning)

 

 •  framställa bilder utifrån olika tekniker och material
 •  framställa bilder till egenskrivna texter som passar och förstärker dina texter
 •  framställa bilder till egna upplevelser och kunskaper
 • berätta om dina åsikter och vad du tycker att en konstbild förmedlar för en kamrat och för din lärare

Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.

Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.

Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter