Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska, Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

8

Läsuppdrag: "Ondskan" och "The Boy In The Striped Pajamas"

Tågaborgsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Du läser en skönlitterär bok: "Ondskan" eller "The Boy In The Striped Pajamas". I mindre grupp har vi gemensamma diskussioner om det vi läser. Du får träna din förmåga att leda boksamtal och berätta om karaktärer, tid, miljö, handling, berättarperspektiv, syfte/ budskap, språk, struktur, egna tankar, slutsatser m m..

Mål för arbetet

Under våra boksamtal får du möjlighet att visa att du kan:

* återberätta och sammanfatta bokens handling i stora drag.

* kommentera huvudpersoner, miljö och tidsperspektiv i texten.

* uttrycka egna åsikter kring boken.

* föra resonemang om bokens innehåll och budskap.

* jämföra bokens innehåll med egna erfarenheter, andra böcker, filmer, historiska händelser, allmänna ämnen e dyl.

* berätta om hur boken är uppbyggd och berättartekniken i boken.

* ta hjälp av citat för att exemplifiera det du talar om.

* uttrycka dig tydligt, säkert, välformulerat och med ett tydligt sammanhang i dina inlägg.

* leda ett samtal, fördela ordet och ställa väl genomtänkta frågor till diskussionsdeltagarna.

 

Arbetsgång

  • Boken läses under fem veckor med läsuppdrag från vecka till vecka.
  • Läsuppdrag finns på Anslagstavlan.
  • Gemensamma boksamtal i liten grupp en gång per vecka.
  • Du får möjlighet att vara samtalsledare vid något eller flera tillfällen.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

Svenska

  • läsa en text och analysera den ( t ex karaktärer, miljö, tid, handling, berättarperspektiv, syfte/budskap, textupplägg, språk och stil m m).
  • berätta om och samtala kring den text du läst.
  • vara samtalsledare och förbereda frågor utifrån det du läst ( fördela ordet, ställa adekvata frågor och följdfrågor, hålla en diskussion vid liv, hitta relevanta aspekter att diskutera i texten, dra paralleller till andra händelser, kunskaper och livssituationer m m).

Engelska

  • läsa en text och analysera den ( t ex karaktärer, miljö, tid, handling, berättarperspektiv, syfte/budskap, textupplägg, språk och stil m m).
  • berätta om och samtala kring den text du läst.
  • vara samtalsledare och förbereda frågor utifrån det du läst ( fördela ordet, ställa adekvata frågor och följdfrågor, hålla en diskussion vid liv, hitta relevanta aspekter att diskutera i texten, dra paralleller till andra händelser, kunskaper och livssituationer m m).

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bokläsning Svenska
Bokläsning Engelska
Läsuppdrag svenska: Hur du tagit ansvar och deltagit.
Läsuppdrag engelska: Hur du tagit ansvar och deltagit.
Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback