Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

5

läsa och skriva sagor

Söderskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Vi läser olika sagor både tyst och högt. Vi pratar kring sagoförfattare och vad som utmärker en saga.

Innehåll och arbetsformer:

  • Vi läser olika sagor tyst och högt
  • Du får skriva en sammanfattning av sagan "Flickan med svavelstickorna"
  • Du får läsa om H.C. Andersen och Elsa Beskow och svara på frågor
  • Du får möjlighet att läsa en saga för de yngre elverna
  • Vi går tillsammans igenom olika sagodrag och med hjälp av dessa får du skriva en egen saga, där du utgår från en egen tankekarta.
  • Du får möjlighet att ge och ta respons på din och kamratens saga och sen ev förbättra din saga.

 

Du kommer att bli bedömd på:

  • Din sammanfattning av sagan "Flickan och svavelstickorna"
  • Din egna saga
  • Om du kunde ge och ta emot respons och ev förbättra din saga.

 


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback