Skolbanken Logo
Skolbanken

Estetisk verksamhet slöjd

Arkiv Regnbågen Grundsärskolan , Falköping · Senast uppdaterad: 16 oktober 2019

Från idé till färdigt slöjdarbete .

  • Eleven får välja vad hen vill tillverka i slöjden med hjälp av att titta på färdiga slöjdarbeten och egna förslag.
  • Arbetet dokumenteras löpande med text och foto i en mapp.
  • Färdigtryckta sidor med In-Print-bilder på redskap och material som används under arbetets gång markeras av eleven.
  • Elevens tankar om slöjdarbetet dokumenteras löpande. 
  • Eleven analyserar det färdiga slöjdarbetet med hjälp av några frågeställningar.

Läroplanskopplingar

skapa genom bild, musik och slöjd,

välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,

använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.

Fotografering och filmande.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden och framställning. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Hur färg, form och material påverkar slöjdföremålets uttryck.

Presentationer, framträdanden, såval med som utan digitala verktyg.

Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, till exempel färg, lera, metall, textil och trä.

Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.

Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.

Bildhantering, såväl med som utan digitala verktyg.

Hantverkstekniker med olika material, handverktyg och redskap.

Arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Några slöjdmaterials ursprung och användning.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.

Matriser i planeringen
Estetisk verksamhet bedömningsunderlag Lgr 11
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback