Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

F

Här bor jag

Resursenhet Pil, Uppsala · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Under temat "här bor jag" kommer vi arbeta med elevernas närområde. Vi kommer utgå från ett antal frågor som vi tillsammans ska försöka hitta svar på.

Vad vi ska ta reda på under detta tema. Varför just detta?

  Hur ser det ut där jag bor? var bor jag? vilka samhällsfunktioner underlättar livet för mig och min familj? vilka yrken finns det här? och vad vill jag jobba med? Detta tema är något vi kommer återkomma till under hela läsåret. Bland annat när vi arbetar med trafik, hur ser trafiken ut där du bor? Och när vi arbetar med hållbar utveckling, vad finns det för möjligheter för dig där du bor att värna om miljön?

Undervisningen ska bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling. Undervisningen ska även utmana och stimulera elevernas intresse för olika tider, platser och kulturer. (Läroplan för grundskolan, förskolan och fritidshemmet 2011)

 

Hur ska vi lära oss detta?

  • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  • Skapande genom bild.
  • Olika sätt att utforska företeelser och samband i samhället, till exempel genom observationer och samtal om iakttagelser. Hur elev nära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

(Läroplan för grundskolan, förskolan och fritidshemmet 2011)

Hur du får visa vad du kan:

Du deltar aktivt under de aktiviteter som genomförs under detta arbetsområde.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback