Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

7 - 9

Geografi: Årstider och väder

Nosabyskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Området handlar om vad årstider och väder är för något och hur det påverkar oss.

Under kommande två veckor (39-40) ska vi läsa om årstider och väder i kapitel 2 i geografiboken.

 

Vi kommer att lära oss om varför vi har årstider och hur dessa kan se ut runt om i världen och varför de ser ut som de gör.

Vi kommer även att läsa om hur olika väderfenomen uppstår och varför de ser olika ut runt om i världen.

 

På de olika sidorna i kapitlet (sid 35-59) finns det ord som har mörkare färg och som är markerade i grönt. Dessa ska ni skriva ned och förklara vad de betyder. Ta hjälp av ordlistan på sid 60-61 för att förklara begreppen.

Efter den del stycken på sidorna finns frågor nedskrivna med ett grönt streck under. Dessa ska besvaras.

Utöver detta kommer vi även att arbeta med klimatdiagram.

 

Detta kommer sedan att resultera i ett skriftligt prov tisdagen 15/10 i vecka 42.


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.

Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.

Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.

Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Geografi: Årstider och väder