Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

1 - 3

Pedagogisk planering i Kurdiska

Modersmålsundervisningen, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Arbetsområde: Det kurdiska alfabetet i jämförelse med det svenska.

 

Syfte

Eleverna ska bekanta sig med alfabetet på sitt modersmål och andraspråk.

Centralt innehåll

Undervisningen berör bl.a. följande ur det centrala innehållet för åk 1-3:

·      Skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

·      Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

·      Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Mål

Reflektera och förstå skillnaden mellan det kurdiska och svenska alfabetet samt att behärska uttal och skriva.

Planering

Lektion

Moment

Lektion 1

1.      Gå igenom alfabeten på de två olika språken.

2.      Jämföra och diskutera.

Lektion 2

1.      Fokus på skillnaden mellan c/ç, e/ê, s/ş, i/î, u/û i modersmålet.

2.      Genomgång på ord som innehåller dessa bokstäver.

3.      Gemensamma övningar.

Lektion 3

1.      Repetition från senaste lektionen.

2.      Gruppövningar

 

För eleverna…

1.      Varför? För att bokstäver utgör grunden för att kunna behärska ett språk.

2.      Innehåll: Uttal c/ç, e/ê, s/ş, i/î, u/û

3.      Kunskaper: att avkoda bokstäver och kunna läsa dem och skriva dem.

4.      Arbetsmetoder: bokstavslek i par (laminerade bokstavslappar)

5.      Bedömning: bedöms utifrån hur väl eleven lyckas identifiera bokstäver i klassrummet


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback