Skolbanken Logo
Skolbanken

Jag lär mej klockan.

Anpassad fritidshem, Tierp · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Syfte: Du ska "utveckla kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen" (Lpl 2011)

Mål: Du ska kunna de hela klockslagen då vi använder vår övningsklocka på lektionen.

Metoder: Vi tränar på att känna igen naturliga tal 1-12.

Vi tränar i matematikhäftet samt på en övningsklocka. 

Eleverna aktiveras som resurser för varandra. Vi turas om med att ställa klockan, fråga och svara på hur mycket klockan är. 

Vi samtalar om vad vi gör  i skolan och hemma på de olika klockslagen. 

Vi använder en app om klockan.

Vi tränar klockan på elevspel.se samt i Lexia. 

 

Bedömning: Du känner igen klockans hela klockslag då vi visar tiden på vår övningsklocka. 

Du kan svara både då du har enskild undervisning och då vi har undervisning i grupp. 


Läroplanskopplingar

Mäta och utrycka tid, till exempel med klocka.

Matriser i planeringen
Klockans hela klockslag
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback