Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

HISHIS01a1

Källkritik och Historiebruk

Mjölby Vuxenutbildning, Mjölby · Senast uppdaterad: 16 juni 2023

I dagens samhälle finns det många olika källor till kunskap och det ställs högre krav på individer att vara kritiska till vad de läser. Är den artikel som jag hittade på facebook igår trovärdig? Hur kan jag bedöma det? Momentet handlar om att kunna vara källkritisk i samband med att kunna identifiera hur man kan använda historia på olika sätt i dagens samhälle.

Vad?

Du ska läsa sidorna 22-31 i boken Möt historien 1b. På dessa sidor kan du läsa om:

1) Kvarlevor och berättande källor (texter som kvarlevor, det funktionella källbegreppet)

2) Förfalskade källor 

3) Den klassiska källkritiken (yttre kritik, tolkning och inre kritik)

4) Att använda historien - historiebruk (de olika historiebruken det vill säga vetenskapligt historiebruk, politiskt-ideologiskt historiebruk, existentiellt historiebruk, moraliskt historiebruk, kommersiellt historiebruk, icke-bruk av historien)

Varför?

Källkritik

Varför är det viktigt att kunna förstå och kritisera en källa? Vad är det för typ av källa? Är den trovärdig? Vilka källkritiska kriterier ska du utgå ifrån?

Historiebruk

Varför är det viktigt att kunna identifiera vilken typ av historiebruk som finns? Hur använder individer historien på olika sätt? 

Hur?

Du ska läsa boken och även ta hjälp av internet. De tre källorna jag hänvisar dig till är:

Boken: Möt Historien 1b

SO-rummethttps://www.so-rummet.se/kategorier/historia

Youtubehttps://www.youtube.com/results?search_query=m%C3%B6t+historien+1b+k%C3%A4llkritik+och+historiebruk

 

Hur ska du bedömas?

Du kommer bedömas utifrån kunskapskraven som finns nedan. 


Läroplanskopplingar

Eleven kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.

Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen.

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt och nyanserat förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med nyanserade omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.

Eleven kan utförligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.

Eleven kan översiktligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt översiktligt förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback