Skolbanken Logo
Skolbanken

Medarbetarsamtal ht 19 Sparråsskolan

Sparråsskolan, Kungälv · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Ditt samtal ht-19 Nu är det dags för ditt medarbetarsamtal. Innan samtalet önskar jag att du reflekterar och skriver ned dina tankar kring frågeställningarna nedan. Vid samtalets slut formulerar vi mål och överenskommelser tillsammans. Med hopp om ett gott samtal!

 

 

 Arbetsmiljö

 

·       Hur upplever du arbetsmiljön(stressnivå, trivsel)?

·       Vad upplever Du som svårt i arbetet

·       Vad gör Dig upprörd/frustrerad/stressad och hur hanterar Du det?  

·       Vad stimulerar Dig i arbetet?

 

Samarbete och ledarskap utifrån vårt Policydokument:·       Hur upplever du relationen med dina arbetskamrater?

·       Hur ser du på enhetens utveckling? Arbetsfördelning, trivsel och arbetsmiljö.

·       Hur ser du att samarbetet på enheten fungerar? Upplever du att det förkommer mobbing eller andra typer av kränkningar? 

·       Hur fungerar arbetsplatsträffar, lagmöten och andra informationsvägar inom enheten?

 

Kompetensutveckling

 

·       Hur ser Du på Ditt behov av kompetensutveckling utifrån enhetens fokusområden samt din roll och dina uppgifter? Hur kan jag vara ett stöd?

 

Dina tankar/förväntningar på närmsta året

 

 

·       Hur ser du på vårt förhållande? Vad är bra, vad kan bli bättre?

·       Vilka förväntningar har du det närmaste året på:

-        mig som chef

-        på kollegor 

-        organisation

 

 

Har Du egna tankar och frågor, meddela mig gärna dem i förväg så jag får en chans att tänka till innan vi ses.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter