Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Småkockar

Lindbergs förskola, Varberg · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Att låta barn vara med i köket kan vara både lärorikt och roligt. I Livsmedelsverkets rekommendationer ”Bra måltider i förskolan” står det att forskning visar att barn som är involverade i att laga, äta och smaka mat får en positiv attityd till mat.

Syfte/Vart är vi/ Nuläge

Att låta barn vara med i köket kan vara både lärorikt och roligt. I Livsmedelsverkets rekommendationer ”Bra måltider i förskolan” står det att forskning visar att barn som är involverade i att laga, äta och smaka mat får en positiv attityd till mat.

När barnen deltar i matlagningen får de en bättre inblick i hur köket och matlagningen fungerar samtidigt som de tränar sina förmågor inom matematik, språk, livsmedelskännedom, hygien, sinnen och hållbar livsstil.

Mål/Vart ska vi/Nyläge

Målet är att barnen ska

• lära sig vad olika livsmedel heter och hur de ser ut

• lära sig vad som händer med livsmedel under tillagning

• våga smaka olika livsmedel och maträtter

• lära sig om hygien

• skapa en relation med förskolans kock

• bygga självförtroende genom att se vad de klarar av

• ha roligt!

Genomförande/Hur

Arbetsuppgifterna som barnen får utföra ska individanpassas efter barnets mognad. Det är barnen i Kottegruppen som två och två får vara med en gång i köket.

• skära med bordsknivar i mjuka livsmedel eller skalkniv

• uppläggning av maten och salladsbuffé

• baka bröd.

Utrustning

Köket och förskolan ska vara utrustad med

• förkläde eller kockrock

• mössa

• pall för att nå upp till köksbänken

 

 

Hygien

Hygienreglerna är samma som för förskolans kock. Barnen ska

• vara friska

• ha rena kläder

• sätta upp långt hår i en hästsvans/fläta

• ha rena och kortklippta naglar

• tvätta händerna före och mellan varje arbetsmoment. 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och

skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter