Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Bild, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3 - 4

Religion

Rinkaby skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Vilka religioner finns det i Sverige? Vad vet du om olika religioner? Vilka platser för religion finns där du bor? Det och mycket mer kommer vi att arbeta med under temat "Religion".

 

Du kommer få träna din förmåga att:

 • fundera över hur religion påverkar ditt och andras liv. 
 • beskriva och jämföra olika religioner.
 • använda information om religionerna och fundera över källans pålitlighet.

Målet med arbetet är att du ska kunna:

 • berätta om judendom, islam och kristendom.
 • berätta om kristendomen i skolan förr.
 • göra jämförelser mellan de tre religionerna. 
 • berätta om några högtider från de tre religionerna. 
 • berätta något om en religion i din närhet och stad. 
 • delta i diskussioner om källor till information. 

Viktiga begrepp som du kommer få möta:

 • helig byggnad
 • helig symbol
 • religion
 • kristen, jude, muslim
 • källkritik
 • informationskälla

Så här kommer vi att arbeta: 

Vi kommer att:

 • titta på faktafilmer
 • läsa faktatexter, gemensamt och enskilt.
 • Öva begrepp 
 • Diskutera och jämföra de olika religionerna med varandra.
 • Undersöka likheter och olikheter 
 • Läsa och söka information om religion i SO-boken.
 • Parvis göra en affisch/bok om en religion och redogöra genom talande bilder. 

 

 


Läroplanskopplingar

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.

Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback