Skolbanken Logo
Skolbanken

Slöjd

Östergårdsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 26 september 2019

Vi arbetar med både mjuka och hårda material och tillverkar slöjdföremål.

Syfte

Utveckla förmågan att utrycka sig genom slöjdarbete 

Mål

Jag deltar i slöjdarbetets olika moment.

Innehåll

- Jag arbetar med olika färger  och former samt material och hur det samverkar.

- Jag deltar övervägande i ideutvecklingen och framställningen av ett slöjdföremål .

- Jag arbetar med olika hantverkstekniker, material och redskap.

- Vi kommer att prata om slöjdens olika verktyg och redskap.

- Vi kommer prata om slöjdmaterialens ursprung och användning.

- Jag arbetar både enskilt och i grupp.

Bedömning

Jag deltar i de olika momenten.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

skapa genom bild, musik och slöjd,

välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,

använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden och framställning. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.

Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, Deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur materialet kan kombineras med digital teknik.

Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.

Hantverkstekniker med olika material, handverktyg och redskap.

Arbetsbeskrivningar såväl med som utan digitala verktyg

Några slöjdmaterials ursprung och användning.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.

Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.

Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden och framställning. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, till exempel färg, lera, metall, textil och trä.

Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.

Hantverkstekniker med olika material, handverktyg och redskap.

Några slöjdmaterials ursprung och användning.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.

Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.

Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.

Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.

Eleven kan framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.

Eleven väljer och använder lämpliga material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.

Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback