Skolbanken Logo
Skolbanken

Bildanalys åk 1-3

Söderfjärdsskolan, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Vi kommer att undersöka varför en viss bild är vald till ett visst syfte, som olika läroböckers omslag, nyhetsbilder och reklambilder. Vad är bildens syfte och vad vill bilden berätta om innehållet?

Vad ska vi lära?

En bild kan underlätta för läsaren vad innehållet handlar om och kan fylla olika funktioner för att förstärka ett budskap. Vi kommer att undersöka olika bilders syften och vad bilderna vill berätta om ett innehåll. Varför är det matematiksymboler på just den läroboken eller Gustav Vasa på en annan lärobok? Hur kan vi skilja på nyhetsbilder och reklambilder?

Eleverna kommer att få lära sig olika begrepp om bilders användning och om bilders olika syften för att förmedla ett budskap om ett innehåll.

Hur ska vi lära?

Vi kommer att gå igenom olika bokomslag, nyhetsbilder och reklambilder under gemensam genomgång, i mindre grupp och enskilt. Genom olika gruppövningar och enskilt arbete kommer eleverna att utveckla sina kunskaper om bilders olika användningsområden och budskap. 

Så ska du visa

I gemensamma diskussioner, gruppövningar och enskilt arbete ska du kunna visa några av de begrepp och kunskaper som vi har bekantat oss med, t ex beskriva syftet med valet av bild på en matematikbok eller i en nyhetsartikel.  


Läroplanskopplingar

jämföra och reflektera över bilder,

undersöka bilder och värdera deras syften, och

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Fotografering och överföring av bilder med hjälp av digital teknik.

Bilder från olika genrer, kulturer och tidsepoker och hur de är utformade.

Informativa bilder och vilka budskap de förmedlar.

Ord, begrepp och symboler inom ämnet bild till exempel för att samtala om bilder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback