Skolbanken Logo
Skolbanken

Energikällor och hållbar utveckling.

Alirskolan 7-9, Bollnäs · Senast uppdaterad: 24 november 2022

Vi kommer att lära oss om olika energiformer och om hur vi får energi från olika energikällor. Hållbar utveckling, vad är det?

Kunskapskrav = det här ska du kunna:

  • Reflektera över olika former av energi. Berätta om olika energiformer och var vi hittar dem..
  • Vilka fördelar och nackdelar finns det med de olika energikällorna?
  • Vilka energikällor kommer vi att använda i framtiden, tror du? Varför?
  • Hur kan vi spara på energi?

Begrepp: Rörelseenergi, lägesenergi, kemisk energi, kärnenergi och elektricitet. Kärnkraft, förnybara energikällor, fossila bränslen, hållbar utveckling.

 

Arbetssätt = så här ska vi jobba

Vi kommer att titta på filmer om hur de olika energikällorna fungerar och hur de används. Vi kommer att skapa en powerpointpresentation där vi påvisar fördelar respektive nackdelar med några utvalda energikällor och redovisa den för klassen. Vi kommer att jobba på datorn och leta kunskap.

 

Bedömningssätt = så här visar du vad du lärt dig.

Genom att medverka i allt vi gör i klassrummet muntligt eller skriftligt med en powerpointpresentation eller på annat sätt som du visar för din lärare.


Läroplanskopplingar

förmåga att använda naturvetenskap för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och

Människans beroende av och påverkan på naturen. Vårt ansvar när vi nyttjar naturen i relation till hållbar utveckling.

Fossila och förnybara bränslen och deras påverkan på klimatet.

Fältstudier, observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering och utförande av undersökningar samt värdering av resultat. Dokumentation med ord, bilder och andra uttrycksformer.

Informationssökning, kritisk granskning och användning av information som rör naturvetenskap.

Eleven söker och använder information med naturvetenskaplig anknytning för att bidra i kommunikation om frågor som rör miljö och hälsa.

Eleven beskriver på ett enkelt sätt samband i naturen, i samhället och i människokroppen med hjälp av naturvetenskapliga begrepp och förklaringsmodeller.

Eleven söker och använder information med naturvetenskaplig anknytning för att på ett enkelt sätt kommunicera om frågor som rör miljö och hälsa.

Eleven söker och använder information med naturvetenskaplig anknytning för att på ett utvecklat sätt kommunicera om frågor som rör miljö och hälsa.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris, NO, Lsär 11, åk 9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback