Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Of Mice and Men 8A

Åsö grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 25 september 2019

You will be given the opportunity to read a true American classic: John Steinbeck’s “Of Mice and Men”.

 

Week 39

 

Thursday:        

 

Schedule

 

Memory game (Quote) “Walking dictation”- Read and remember

 

Literary terms- (litterära termer)

 

Introduction of the characters-take notes!

 

a) Write descriptions to 4 terms - start with “plot”

 

b) Describe 4 other terms to your friend in English… your friend should guess.

 

Homework: Literary terms

 

                                                                                       Week 40

 

Tuesday:

 

Test: Literary terms

 

Vocab “sycamore…” + The book-intro + Listen (CD). We listen together to P. 35

 

Questions to Ch. 1 (Activboard) (p. 1- 38). 

 

Retell what you´ve heard to your friend.

 

­­­­­­­­­­­­­

 

Thursday:        

 

Discuss questions to Ch 1

 

Check vocab “skinner…” before we Listen to Ch 2    (P. 19—42)

 

Write a short summary of the first parts of the book. Use some 150 words.

 

Homework: Read one more chapter at home.

 

                                                                                       Week 41

 

Tuesday:

 

Read your summary in groups

 

Discussion in class- what has happened this far?

 

Task 4: Portraits-We write facts about the characters. Use the character sheet!

 

Discuss characters in class – take notes? Quizlet questions

 

Read the book+ work with exercises

 

Homework: Read to P.83 (Red book) P.  95 (Grey book)

 

                                                                                      

 

Thursday:

 

Quizlet Questions

 

Read the book+ work with exercises

 

Homework: Finish reading the book

 

                                                                                       Week 42

 

Tuesday:           Symbols in the novel + FILM                              

 

                            

 

Thursday:         FILM

 

                                                                                       Week 43

 

Tuesday:           FILM + Essay Writing (E/C/A                             

 

                                                                                      

 

Thursday:         Continue- Essay Writing (E/C/A)

 

                            

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback